ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
โครงการวิศวกรอาสา มจธ.เปิดอบรมหลักสูตรการบริหารโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on spotlight > โครงการวิศวกรอาสา มจธ.เปิดอบรมหลักสูตรการบริหารโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ

วันที่ : 11 กุมภาพันธ์ 2562
โดย : โครงการวิศวกรอาสา มูลนิธิเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)

โครงการวิศวกรอาสา มูลนิธิเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) รับสมัครผู้สนใจเข้าอบรมหลักสูตรการบริหารโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ รุ่นที่ 5

เพื่อให้ผู้บริหารระดับต่างๆ วิศวกรควบคุมโครงการ หัวหน้าโครงการ และผู้ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับโครงการสามารถนำหลักการบริหารโครงการมาใช้อย่างถูกต้อง ตั้งแต่การวางแผนงานภายใต้ระยะเวลาและทรัพยากรที่จำกัด การนำเทคโนโลยีมาควบคุมต้นทุนในการบริหารโครงการ

ซึ่งหลักสูตรนี้จะมีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่สามารถนำไปปรับใช้กับการดำเนินงานในทุกขั้นตอนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

โดยผู้เข้าอบรมได้รับหน่วยพัฒนาวิชาชีพ (PDU) 27 หน่วย ระยะเวลาการอบรม 3 วัน
ในวันที่ 14-16 มีนาคม 2562  ณ อาคารสัมมนา ชั้น 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ถนนประชาอุทิศ กรุงเทพฯ

ค่าลงทะเบียน 6,000 บาท / ท่าน
ราคาพิเศษ 5,500 บาท / ท่าน หากชำระเงินภายในวันที่ 8 มีนาคม 2562
(รวมเอกสารประกอบการบรรยาย อาหารกลางวัน และอาหารว่างแล้ว)

ผู้สนใจสามารถสมัครและสอบถามรายละเอียดได้ที่ มูลนิธิเพื่อการพัฒนา มจธ. โทร. 0 2470 8303-4, 089-412-7769 หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.pr.kmutt.ac.th/pr2/training/โครงการวิศวกรอาสา-มจธ/เอกสารประกอบข่าว
  > หลักสูตรการบริหารโครงการอย่างมืออาชีพ

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next