ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ทุนลดค่าหอพัก ของ ธนบุรีสปอร์ตคลับ แอนด์แมนชั่น
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on spotlight > ทุนลดค่าหอพัก ของ ธนบุรีสปอร์ตคลับ แอนด์แมนชั่น

วันที่ : 11 มีนาคม 2562
โดย : กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา

  ด้วย ธนบุรีสปอร์ตคลับ แอนด์แมนชั่น หอพักเครือข่ายของมจธ. มีความประสงค์จะสนับสนุนโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม โดยจะให้การสนับสนุนเป็นส่วนลดค่าห้องพักของธนบุรีสปอร์ตคลับ แอนด์แมนชั่น ภายในระยะเวลาเข้าพักตามสัญญา 1 ปี รายละเอียดดังต่อไปนี้

   1.เป็นนักศึกษาที่กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี เพศหญิง  

   2.ให้การสนับสนุนห้องพักสำหรับนักศึกษาสุภาพสตรี จำนวน 10 ห้อง

   3.โดยจะได้ัรับส่วนลดค่าเช่าห้องพัก 1,000 บาท จากราคาเต็ม 3,500 บาท เหลือเพียง 2,500 บาท 

   4.มีเอกสารส่งตัวจากมหาวิทยาลัย

   โดยมีเงื่อนไขว่า "นักศึกษาจะต้องเช้าอยู่กับธนบุรีสปอร์ตคลับ แอนด์แมนชั่น ครบสัญญา 1 ปี หากไม่ครบ 1 ปี นักศึกษาจะต้องจ่ายราคาเต็มและต้องไม่มีการค้างจ่ายค่าเช่าในระหว่างเช่า"

   หากนักศึกษาคนใดสนใจ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ ธนบุรีสปอร์ตคลับ แอนด์แมนชั่น เบอร์โทรศัพท์ 081-926-7172 หรือติดต่อที่สำนักงานหอพักนักศึกษา มจธ. (พี่น๊อต) เบอร์โทรศัพท์ 02-470-8461

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next