ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
เปิดสอบ TETET สำหรับระดับบัณฑิตศึกษา รอบเมษายน 2562
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on spotlight > เปิดสอบ TETET สำหรับระดับบัณฑิตศึกษา รอบเมษายน 2562

วันที่ : 11 มีนาคม 2562
โดย : หน่วยทดสอบ คณะศิลปศาสตร์

เปิดสอบ TETET สำหรับระดับบัณฑิตศึกษา

หน่วยทดสอบ คณะศิลปศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดสอบ Test of English for Thai Engineers and Technologists (TETET) ซึ่งเป็นแบบทดสอบภาษาอังกฤษในรูปแบบ computer-based เน้นทดสอบใน 4 ทักษะ คือ การฟัง การอ่าน การเขียน และการพูด ให้กับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ต้องการยกเว้นการเรียนภาษาอังกฤษรายวิชา LNG 550 และ/หรือ LNG 600 และ LNG 601 (เฉพาะสาขาวิชา) ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด 

 

จัดสอบในวันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2562 จำนวน 2 รอบ (จำนวนจำกัด)

รับสมัครตั้งแต่วันอังคารที่ 19 มีนาคม 2562 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป (***รับจำนวนจำกัด***)

พร้อมชำระค่าธรรมเนียมการสอบ 800 บาท/คน

 

สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

คุณเบญจมา ณ มหาไชย

โทรศัพท์/โทรสาร: 0 2470 8793

อีเมลล์: benjama.nam@kmutt.ac.th 

หรือสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครสอบผ่านทางเว็บไซต์ http://sola.kmutt.ac.th/tetet 

 เอกสารประกอบข่าว
  > TETET

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next