ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง The Art and Technology of Perfumery - International Syllabus with Sections on aromatherapy, spa and lifestyle products
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on spotlight > เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง The Art and Technology of Perfumery - International Syllabus with Sections on aromatherapy, spa and lifestyle products

วันที่ : 13 มีนาคม 2562
โดย : สายวิชาเทคโนโลยีชีวเคมี

สายวิชาเทคโนโลยีชีวเคมี คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี
เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง The Art and Technology of Perfumery - International Syllabus with Sections on aromatherapy, spa and lifestyle products ประกอบด้วยการบรรยายและการปฏิบัติ โดยอบรมทุกวัน เป็นเวลา 5 วัน ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2562 - วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 ตั้งแต่เวลา 10.00-16.30 น.

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ดร. อรพรรณ เสลามาศสกุล
โทรศัพท์ 02-4707780, 02-4707752
Email: orrapun.selamas@gmail.com
หรือ ดร. ณัติฐพล ไข่แสงศรี
Email: nuttaphol.kai@kmutt.ac.thเอกสารประกอบข่าว
  > เอกสารประกอบ
  > เอกสารประกอบ.pdf
  > โปสเตอร์

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next