ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
การรับสมัครทุนการศึกษาบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ประจำปีการศึกษา 2562
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on spotlight > การรับสมัครทุนการศึกษาบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ : 05 มิถุนายน 2562
โดย : กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา

   ด้วยบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ได้เล็งเห็นความสำคัญของการศึกษา ซึ่งมีส่วนสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของประเทศให้มีความรู้ความสามารถและมีคุณภาพในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ จึงมีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4 ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ (เฉพาะสาขาวิชาที่กำหนด)

   ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ https://1th.me/EfYv และยื่นแบบฟอร์มขอรับทุนพร้อมแนบหลักฐานให้ครบถ้วน ได้ที่กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา สำนักงานชั่วคราว ชั้น 6B อาคารจอดรถ 14 ชั้น ในวันและเวลาราชการ ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2562

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next