ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ส่งมอบสิ่งของ "ของเก่า เราขอ ส่งต่อ อุ้มผาง"
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on spotlight > ส่งมอบสิ่งของ "ของเก่า เราขอ ส่งต่อ อุ้มผาง"

วันที่ : 05 มิถุนายน 2562
โดย : ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง (ศศต.)

เมื่อวันที่ 29-31 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา
ณ โรงพยาบาลอุ้มผาง อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก 
ผศ.นิธิ บุรณจันทร์ หัวหน้าศูนย์ฯ และเจ้าหน้าที่
ของศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ได้เดินทางไปส่งมอบยา เวชภัณฑ์ และสิ่งของต่างๆ อาทิ เสื้อผ้าเก่า ผ้าห่ม
หนังสือนิทาน ตุ๊กตา ที่ไม่ใช้แล้ว (แต่ยังอยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้)
จากชาว มจธ. และผู้มีจิตเมตตา ที่ได้จากการดำเนินโครงการ “ของเก่า เราขอ ส่งต่อ อุ้มผาง”
เพื่อส่งต่อให้กับโครงการรับบริจาคยาเก่าและของเหลือใช้ของโรงพยาบาลอุ้มผาง จังหวัดตาก
โดยมี นพ.วรวิทย์ ตันติวัฒนทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุ้มผาง
เป็นผู้รับมอบและให้การต้อนรับทีมงานอย่างอบอุ่น อีกทั้งได้ฝากคำขอบคุณจากหัวใจ
มายังทุกๆท่านที่ได้มีส่วนช่วยในการบริจาคสิ่งของต่างๆเหล่านี้
เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสให้กับผู้ที่ไร้หลักประกันสุขภาพ และผู้ที่ขาดแคลนในดินแดนที่ห่างไกล
(เส้นทางกว่า 1,219 โค้ง)
และในโอกาสนี้ ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง ใคร่ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการในครั้งนี้ให้สำเร็จลุล่วงไปเป็นอย่างดี และหวังว่า เราจะได้ร่วมทำกิจกรรมดีๆเช่นนี้อกในโอกาสต่อไป
...ขอบคุณค่ะ 
 
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง (ศศต.)

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next