ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมซักซ้อมความเข้าใจการประเมินสมรรถนะเฉพาะตำแหน่ง (FUNCTIONAL COMPETENCY)
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on spotlight > ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมซักซ้อมความเข้าใจการประเมินสมรรถนะเฉพาะตำแหน่ง (FUNCTIONAL COMPETENCY)

วันที่ : 05 มิถุนายน 2562
โดย : ็HRM

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมซักซ้อมความเข้าใจในการประเมินสมรรถนะเฉพาะตำแหน่ง

(FUNCTIONAL COMPETENCY)


สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล ขอแจ้งให้ท่านทราบดังนี้

1. โปรดนำบัตรประจำตัวบุคลากรของมหาวิทยาลัยมาด้วย เพื่อเข้าหอสมุดและลงทะเบียน

2. มีบริการอาหารว่างและเครื่องดื่มเย็น พร้อมคู่มือการประเมินสมรรถนะเฉพาะตำแหน่ง

                                                                  

            ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ธัญชนก โทร. 8084

            tunchanok.kam@kmutt.ac.thเอกสารประกอบข่าว
  > รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมซักซ้อมความเข้าใจการประเมินสมรรถนะเฉพาะตำแหน่ง (FUNCTIONAL COMPETENCY)

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next