ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
โครงการสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2562
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on spotlight > โครงการสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2562

วันที่ : 09 กรกฎาคม 2562
โดย : งานบริการการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ 024708811

คณะวิทยาศาสตร์ ขอเรียนเชิญอาจารย์ที่ปรึกษาเข้าร่วมการสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษาประจำปีการศึกษา 2562 หัวข้อการสัมมนา “เสวนาถ่ายทอดประสบการณ์การดูแลนักศึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษาต้นแบบผู้มีประสบการณ์” พบกับ อาจารย์วิริยะ ไตรปัญญาศาสตร์    ผศ.ดร.นงพงา คุณจักร   ผศ.ดร.บุญนาค สุขุมเมฆ และ    ผศ.ดร.มนต์สิทธิ์ ธนสิทธิโกศล  และการบรรยายอื่นๆ  ในวันอังคารที่  30 กรกฎาคม 2562   เวลา  8.30-14.00 น.  ห้อง Science Connectเอกสารประกอบข่าว
  > โครงการ

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next