ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ประกาศรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนสนับสนุนโครงการพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและวิจัยของภาคเอกชนในพื้นที่ (IRTC) ประจำปี พ.ศ. 2563
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on spotlight > ประกาศรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนสนับสนุนโครงการพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและวิจัยของภาคเอกชนในพื้นที่ (IRTC) ประจำปี พ.ศ. 2563

วันที่ : 26 กรกฎาคม 2562
โดย : สำนักอุทยานวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรม

สำนักอุทยานวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและวิจัยของภาคเอกชนในพื้นที่ (IRTC) เพื่อส่งเสริมการนำเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้ให้เกิดนวัตกรรม การพัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการในการพัฒนาคุณภาพสินค้า เพื่อเพิ่มมูลค่าในผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานในระดับสากล โดยเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านให้ตรงกับความต้องการของผู้ประกอบการ พร้อมทั้งสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อพัฒนาขีดความสามารถของภาคเอกชน

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

สนใจส่งข้อเสนอโครงการมายังสำนักอุทยานวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรม มจธ.บางขุนเทียน (อาคาร BRI ชั้น 1) ภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2562 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณลัดดาวัลย์ พจน์พรหมมณี  โทร. 02-470-7326 Email: laddawan.pot@kmutt.ac.thเอกสารประกอบข่าว
  > เอกสาร
  > poster
  > แบบฟอร์ม
  > แบบฟอร์มข้อเสนอ

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next