ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on spotlight > ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน

วันที่ : 02 สิงหาคม 2562
โดย : กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ ได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง รายชื่อนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2561

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีมีนักศึกษาได้รับรางวัลพระราชทาน จำนวน 2 คนดังนี้

1.นายวิริยะ ปาลวัฒน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
2.นางสาวกาญจนา นามะโส คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

ขอแสดงความยินดี

 

ทั้งนี้ สามารถดูประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2561 ได้ทางเว็บไซต์ของกระทรวงศึกษาธิการ

http://www.meo.go.th 

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next