ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
สายวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ประกาศแจ้งรายวิชาเลือกเสรีระดับปริญญาตรี
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on spotlight > สายวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ประกาศแจ้งรายวิชาเลือกเสรีระดับปริญญาตรี

วันที่ : 07 สิงหาคม 2562
โดย : สายวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์

สายวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ขอแจ้งรายวิชาเลือกเสรีระดับปริญญาตรี ประจำภาคเรียนที่ 1/2562 
ดังนี้ 
1) สายวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ขอปิดรายวิชา SSC 210 MAN AND ETHICS FOR QUALITY OF LIFE
กลุ่มที่ 1 (วันอังคารเช้า) 
นักศึกษาสามารถขอติดต่อรับเงินคืนที่ the hub ตั้งแต่วันอังคารที่ 13 สิงหาคม เป็นต้นไป 
2) สายวิชาฯ ขอแจ้งเปิดกลุ่มเพิ่มในรายวิชา SSC 290 ENVIRONMENT AND DEVELOPMENT
กลุ่ม 03 เรียนวันอังคาร เวลา 08.30- 11.20 น. ห้องเรียน CB1307 ตามเอกสารปชส.
โดยนักศึกษาที่สนใจสามารถลงทะเบียนผ่านระบบ New Acis ได้ตัั้งแต่วันที่อังคารที่ 13 สิงหาคม เป็นต้นไป  
หากมีข้อสงสัย กรุณาสอบถามได้ ที่อาจารย์ศิริพันธ์ นันสุนานนท์ ห้อง 810 ชั้น 8 ตึกศิลปศาสตร์ 
โทรภายใน 8735 หรือทาง  siriphan.nun@kmutt.ac.th 
***ทั้งนี้ รายวิชา SSC ทั้งหมดเป็นรายวิชาเลือกเสรีเท่านั้นไม่สามารถนับเป็นรายวิชาบังคับเลือก
ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปได้ ***  
สายวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ 

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next