ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
เปิดรับข้อเสนอโครงการทุนนักวิจัยหลังปริญญาเอก (Post-doctoral Fellowship) ประจำปีงบประมาณ 2563
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on spotlight > เปิดรับข้อเสนอโครงการทุนนักวิจัยหลังปริญญาเอก (Post-doctoral Fellowship) ประจำปีงบประมาณ 2563

วันที่ : 09 สิงหาคม 2562
โดย : สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร

สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร ขอเชิญ คณะ/สำนัก/สถาบัน ส่งข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนนักวิจัยหลังปริญญาเอก (Post-doctoral Fellowship) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ผู้ที่สนใจขอรับทุนขอกรอกข้อมูลตามเอกสาร ดังนี้
1. แบบสมัครขอรับทุนนักวิจัยหลังปริญญาเอก
2. แบบสมัครขอรับทุนนักวิจัยหลังปริญญาเอก (สำหรับนักวิจัยพี่เลี้ยงใน มจธ.)
3. รายละเอียดโครงการวิจัยทุนนักวิจัยหลังปริญญาเอก
4. Curriculum Vitae (CV)
5. สำเนาเอกสารการศึกษา
ส่งเอกสารทั้งหมดมายัง สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร ชั้น 7 สำนักงานอธิการบดี โดยแบ่งการรับสมัคร   และพิจารณาข้อเสนอทั้งหมด 3 ครั้ง 

สรุปเบื้องต้น
รอบการสมัคร 1 ต.ค. - 30 พ.ย. 62 1 ม.ค. - 28 ก.พ. 63 1 เม.ย. - 31 พ.ค. 63
หากส่งเอกสารไม่ทันในเวลาดังกล่าว จะขอเลื่อนไปพิจารณาในครั้งถัดไป ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดประกาศโครงการ พร้อมดาวน์โหลดเอกสารประกอบการขอรับทุนได้ที่ http://www.kmutt.ac.th/rippc/download.htm
พิจารณา-ประกาศผล ช่วงเดือน ธ.ค. 62 ช่วงเดือน มี.ค. 63 ช่วงเดือน มิ.ย. 63


เอกสารประกอบข่าว
  > บันทึกข้อความ

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next