ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ประกาศผู้รายชื่อที่ได้รับการคัดเลือก LA และ TA ของสำนักงานวิชาศึกษาทั่วไป เพิ่มเติม ภาคการศึกษาที่ 1/2562
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on spotlight > ประกาศผู้รายชื่อที่ได้รับการคัดเลือก LA และ TA ของสำนักงานวิชาศึกษาทั่วไป เพิ่มเติม ภาคการศึกษาที่ 1/2562

วันที่ : 14 สิงหาคม 2562
โดย : สำนักงานวิชาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร์

 สำนักงานวิชาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร์ ขอประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือก LA และ TA รอบที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1/2562 ดังเอกสารแนบเอกสารประกอบข่าว
  > TA ผ่านการคัดเลือกรอบ 2
  > LA ผ่านการคัดเลือก รอบ 2

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next