ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา รอบนักศึกษาใหม่
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on spotlight > ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา รอบนักศึกษาใหม่

วันที่ : 05 กันยายน 2562
โดย : กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.กรอ.) กรณีเป็นผู้กู้ยืมรายเก่าและผู้กู้ยืมรายใหม่ เปลี่ยนระดับการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

นักศึกษาที่มีสิทธิ์กู้ยืมตามรายชื่อ โปรดปฏิบัติตามขั้นตอนการกู้ยืม ตามประกาศมหาวิทยาลัย ภายในกำหนดวันเวลา อย่างเคร่งครัดเอกสารประกอบข่าว
  > ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยืม
  > ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยืม

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next