ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
การรับสมัครทุนการศึกษาของธนาคารแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2562
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on spotlight > การรับสมัครทุนการศึกษาของธนาคารแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ : 06 กันยายน 2562
โดย : กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา

   ด้วยธนาคารแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะสนับสนุนทุนการศึกษาประเภททุนนักศึกษาที่กำลังศึกษาปริญญาตรี ปี 2–ปี 4 ในประเทศ ประจำปี 2562 เป็นทุนการศึกษาต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2-4 ที่ศึกษาในสาขาวิชาที่กำหนดตามประกาศ มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 3.00 ขึ้นไป เป็นผู้มีคุณธรรม ศีลธรรม ความประพฤติดี ทำกิจกรรมเพื่อสังคม และไม่อยู่ระหว่างการรับทุนใดๆ

   ทั้งนี้สามารถศึกษารายละเอียดและบันทึกข้อมูลสมัคร ในระบบสารสนเทศนักศึกษา (New ACIS) โดยยื่นแบบฟอร์มขอรับทุนพร้อมแนบหลักฐาน ได้ที่กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา สำนักงานชั่วคราว ชั้น 6B อาคารจอดรถ 14 ชั้น ในวันและเวลาราชการ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน ถึงวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ.2562เอกสารประกอบข่าว
  > ประกาศรับสมัครทุน ธปท. ปีการศึกษา 2562

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next