ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
คณะสถาปัตย์ฯ มจธ. ขอเรียนเชิญทุกท่านที่สนใจเข้าร่วมฟังบรรยาย “การสร้างเนื้อหาสำหรับสื่อโซเชียล” โดย นายต่อวงศ์ ศาวาลา (พี่ฮ้าว) ในวันที่ 25 ก.ย. 62 เวลา : 13.30-16.30 น. ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มจธ. บางขุนเทียน
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on spotlight > คณะสถาปัตย์ฯ มจธ. ขอเรียนเชิญทุกท่านที่สนใจเข้าร่วมฟังบรรยาย “การสร้างเนื้อหาสำหรับสื่อโซเชียล” โดย นายต่อวงศ์ ศาวาลา (พี่ฮ้าว) ในวันที่ 25 ก.ย. 62 เวลา : 13.30-16.30 น. ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มจธ. บางขุนเทียน

วันที่ : 09 กันยายน 2562
โดย : http://soad.kmutt.ac.th

"คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมฟังการบรรยายโดยนาย ต่อวงศ์ ศาววาลา (พี่ฮ้าว) ในวันพุธที่ 25 กันยายน 2562 เวลา 13.30 - 16.30 น. ณ หอประชุมอุบลจันทรกมลชั้น M อาคารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มจธ. บางขุนเทียน ในหัวข้อ “การสร้างเนื้อหาสำหรับสื่อโซเชียล”โปรดลงทะเบียนออนไลน์ผ่าน: https://forms.gle/Z2JToM1riRFsohQMA "

---------------------------------------------------------------

" SoA+D, KMUTT invites you to join a talk, given by Mr. Torwong Salwala (P’ Hao), on Wednesday, 25th September 2019 at 13.30 - 16.30 hrs. at the Ubol Chantrarakamol Auditorium, M Floor, SoA+D Building, KMUTT BKT. The topic is “Content Creation for Social Media”.Please register online via: https://forms.gle/Z2JToM1riRFsohQMAThank you. "

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next