ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การดำเนินการเลือกตั้งเพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ตามมาตรา 16(4)
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on spotlight > ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การดำเนินการเลือกตั้งเพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ตามมาตรา 16(4)

วันที่ : 03 ตุลาคม 2562
โดย : สำนักงานอำนวยการ กลุ่มงานการประชุมและพิธีการ 0 2470 8035, 8046

     ด้วยมหาวิทยาลัยฯ กำลังดำเนินการเลือกตั้งเพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ตามมาตรา 16(4) โดยดำเนินการตามข้อ 8.3 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2553 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2555 แทนบุคคลที่จะครบวาระในวันที่ 17 มกราคม 2563 ที่มาจากผู้แทน ดังนี้

    (1) ผู้แทนพนักงานแบบประจำ หรือข้าราชการ ตำแหน่งอาจารย์หรือนักวิจัย 1 คน และ

    (2) ผู้แทนพนักงานแบบประจำ หรือข้าราชการ ตำแหน่งอื่นที่ไม่ใช่อาจารย์หรือนักวิจัย 1 คน

โดยมีกำหนดการ ดังนี้

    1. ประกาศรายนามผู้มีสิทธิเสนอชื่อและผู้มีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง วันที่ 1 ตุลาคม 2562

    2. รับใบเสนอชื่อ  ตั้งแต่วันที่ 1 - 22 ตุลาคม 2562

    3. ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อ  วันที่ 28 ตุลาคม 2562

    4. ลงคะแนนเลือกตั้ง  วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 เวลา 8.30 - 15.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้ง

      มจธ. :  อาคารเรียนรวม 2 (CB 2) ชั้น 1

                 อาคารเรียนรวม 4 (CB 4) ชั้น 1

      มจธ. บางขุนเทียน : อาคารวิจัยและพัฒนาโรงงานต้นแบบ ชั้น1

      มจธ. ราชบุรี :  อาคารปฏิบัติการ  ชั้น 1  

 ทั้งนี้  ขอเชิญชวนบุคลากรผู้มีสิทธิมีส่วนร่วมในการเสนอชื่อและร่วมลงคะแนนเลือกตั้งในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 นี้ 

รายละเอียดประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเสนอชื่อลงคะแนนเลือกตั้ง และผู้ได้รับการเสนอชื่อ แบบฟอร์มใบเสนอชื่อ ใบตอบรับการทาบทาม แบบฟอร์มกรอกประวัติตามไฟล์แนบ หรือดาวน์โหลดเอกสารได้ที่  URL : shorturl.at/MSUWZ   หรือ QR CODE  ตามไฟล์แนบ

ติดต่อขอรับข้อมูลเพิ่มเติมหรือสอบถามได้ที่
คุณสุทธิรัตน์ แย้มเกลี้ยง
สำนักงานอำนวยการ กลุ่มงานการประชุมและพิธีการ
0 2470 8035, 0 2470 8046 
เอกสารประกอบข่าว
  > 1.ประกาศ มจธ. เรื่อง การดำเนินการเลือกตั้งเพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา 16(4)
  > 2.แบบฟอร์มเสนอชื่อและตอบรับการทาบทาม (วิชาการ)
  > 3.แบบฟอร์มเสนอชื่อและตอบรับการทาบทาม(สนับสนุน)
  > 4.แบบฟอร์มกรอกประวัติผู้ได้รับการเสนอชื่อ
  > 5.รวมรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอชื่อ ลงคะแนน/ได้รับการเสนอชื่อ

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next