ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
การย้ายสำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on spotlight > การย้ายสำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์

วันที่ : 07 ตุลาคม 2562
โดย : คุณฉัฐภรณ์ โสมสุข 02-470-9564

ตามที่สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ ได้ทำการปรับปรุงพื้นที่สำนักงานคณบดี ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว คณะฯ จึงขอประชาสัมพันธ์ทุกท่านทราบ ดังนี้

สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ จะทำการขนย้าย วัสดุ อุปกรณ์ ระบบโทรศัพท์ จากสำนักงานชั่วคราว ชั้น 1 พื้นที่ Science Learning Space ไปยัง ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ ระหว่างวันที่ 9 - 11 ตุลาคม 2562  และจะเปิดทำการจริง ในวันที่ 15 ตุลาคม 2562

จึงประกาศมาเพื่อทราบ และขออภัยมา ณ โอกาสนี้ ที่อาจจะไม่ได้รับความสะดวกในการติดต่อกับเจ้าหน้าที่

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next