ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
เชิญชมนิทรรศการนวัตกรรมชุมชน Science Meets Community 4
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on spotlight > เชิญชมนิทรรศการนวัตกรรมชุมชน Science Meets Community 4

วันที่ : 27 พฤศจิกายน 2562
โดย : คุณฉัฐภรณ์ โสมสุข 02-470-9564

รายวิชา GEN 232 การวิจัยและนวัตกรรมชุมชน (Community Based Research and Innovation)  ร่วมกับ พื้นที่การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ขอเชิญนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรทุกท่าน เข้าร่วมชมนิทรรศการนวัตกรรมชุมชน Science Meets Community 4 ในวันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00 - 16.30 น. ณ Science Learning Space, อาคารปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next