ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2562 (IAMBEST 2019) ครั้งที่ 4
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on events > ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2562 (IAMBEST 2019) ครั้งที่ 4

วันที่ : 02 มกราคม 2562
โดย : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตอุดมศักดิ์ จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ IAMBEST2019 ครั้งที่4
ระหว่างวันที่ 30-31 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรม Tinidee Hotel@Ranoog

ขอเชิญคณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย ผู้ประกอบการ นักศึกษาเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม นายภูวดล ประพฤติดี โทร. 0-7750-6410  อีเมลล์ :phoowadon.pr@kmitl.ac.th เว็บไซต์ : www.pcc.kmitl.ac.th/iambestเอกสารประกอบข่าว
  > กำหนดการ

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next