ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ประกาศรับสมัครทุนวิจัยเพื่อต่อยอดองค์ความรู้สู่การใช้ประโยชน์
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on events > ประกาศรับสมัครทุนวิจัยเพื่อต่อยอดองค์ความรู้สู่การใช้ประโยชน์

วันที่ : 03 มกราคม 2562
โดย : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

ฝ่ายวิชาการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประกาศรับสมัครทุนวิจัยเพื่อต่อยอดองค์ความรู้สู่การใช้ประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ 2562 สนับสนุนแก่นักวิจัยรุ่นกลางและนักวิจัยอาวุโสที่เคยได้รับทุนและ/หรืออยู่ในระหว่างการรับทุนจากฝ่ายวิชาการ สกว. โดยโจทย์วิจัยต้องนำไปสู่ผลงานที่มีผลกระทบสูงที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ด้านพาณิชย์ ด้านชุมชน และพื้นที่ ด้านสาธารณะ หรือด้านนโยบาย หรือสามารถนำไปสู่นวัตกรรม 

ขอเชิญผู้สนใจส่งข้อเสนอโครงการตามแบบ ส่งมายัง สวนพ. ภายในวันที่ 24 มกราคม 2562 (กำหนดส่งแหล่งทุน- 31 มกราคม 2562  )

ติดตามรายละเอียดได้ที่ https://www.trf.or.th/all-categories-trf-announcement/232-trf-announcement/grants-and-funding/ard/13071-call-for-papers-trf-extended-research-grant-for-utilization-rgu-2562


เอกสารประกอบข่าว
  > เอกสาร

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next