ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ประกาศรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับยางพารา ประจำปี 2563
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on events > ประกาศรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับยางพารา ประจำปี 2563

วันที่ : 09 มกราคม 2562
โดย : การยางแห่งประเทศไทย

การยางแห่งประเทศไทย ประกาศรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับยางพารา ประจำปี 2563 รายละเอียดคุณสมบัติและคู่มือการขอทุนดูรายละเอียดดังเอกสารแนบ

               ผู้สนใจส่งเอกสารมายัง สวนพ. ภายในวันที่ 24 มกราคม 2562  เวลา 16.30 น.  (แหล่งทุนกำหนดให้ส่งอีเมล์ไปยังสถาบันวิจัยยาง 
 researchraot@gmail.com ภายในวันที่ 31 มกราคม 2562 โดยจะประกาศกำหนดการพิจารณาข้อเสนองานวิจัยให้ทราบอีกครั้ง)

ติดต่อสอบถามข้อมูลที่         :       สถาบันวิจัยยาง โทร 02-5791576 ต่อ 307 โทรสาร 02-5614744

                                                         สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร  คุณพนิดา โทร. 0-2470-9654, 9621 เอกสารประกอบข่าว
  > บันทึก
  > เอกสาร

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next