ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ขอเชิญเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองเพื่อแสดงความยินดีให้กับ ศ.ดร.สมชาย วงศ์วิเศษและคณะผู้วิจัย
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on events > ขอเชิญเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองเพื่อแสดงความยินดีให้กับ ศ.ดร.สมชาย วงศ์วิเศษและคณะผู้วิจัย

วันที่ : 11 มกราคม 2562
โดย : คณะวิศวกรรมศาสตร์

ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์ จะจัดงานเลี้ยงรับรองเพื่อแสดงความยินดีให้กับ ศ.ดร.สมชาย วงศ์วิเศษและคณะผู้วิจัย ซึ่งได้รับการสนับสนุนทุนโครงการทุนนักวิจัยแกนนำ ประจำปี 2561 พร้อมรับฟังปาฐกถาพิเศษ 
ในวันอังคารที่ 15 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมคณะวิศวกรรมศาสตร์ อาคารเรียนรวม 4 ชั้น 2"

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานดูรายละเอียดการลงทะเบียนได้ที่ https://bit.ly/2AMusaj

หมดเขตปิดลงทะเบียนแบบตอบรับการเข้าร่วมงานฯ ภายในวันจันทร์ที่ 14 มกราคม 2562 เวลา 12.00 น.เอกสารประกอบข่าว
  > poster

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next