ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 4
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on events > ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 4

วันที่ : 21 มกราคม 2562
โดย : สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.รัตนโกสินทร์

ขอเชิญอาจารย์ นักวิจัย นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา และผู้สนใจ ส่งบทความเข้าร่วมในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 4
และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 1
“การยกระดับงานวิจัยเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน” (Increasing Research to Sustainable Economic and Society)
ระหว่างวันที่ 26-28 มิถุนายน 2562 (June 26-28,2019)
ณ โรงแรม เดอะ รอยัล ริเวอร์ กรุงเทพมหานคร (The Royal River Hotel Bangkok Thailand)

ลงทะเบียนส่งบทความ Deadline submission: 3 พฤษภาคม 2562
 และดูรายละเอียดเพิ่มเติม https://rmutrcon.rmutr.ac.th/welcome/

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 02 441 6059-60 ต่อ 2424-2425


เอกสารประกอบข่าว
  > เอกสาร
  > poster

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next