ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2562
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on events > ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2562

วันที่ : 21 มกราคม 2562
โดย : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จะจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2562 "สร้างสรรค์งานวิจัย สู่การพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน" (Research Creativity towards Sustainable Development) ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยของนักวิจัย เป็นเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น

ในการนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จึงขอเรียนเชิญส่งบทความได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ทางเว็บไซต์ http://eservice.yru.ac.th/nac2019 

หากท่านต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดประสาน นางสาวฟิตรีนา ดาราแม หมายเลขโทรศัพท์ 0-7329-9635 หรือ 06-3749-0929


เอกสารประกอบข่าว
  > เอกสาร
  > poster

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next