ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ขอประชาสัมพันธ์ "การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 29 ประจำปี 2562" ครั้งที่ 2
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on events > ขอประชาสัมพันธ์ "การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 29 ประจำปี 2562" ครั้งที่ 2

วันที่ : 23 มกราคม 2562
โดย : มหาวิทยาลัยทักษิณ

มหาวิทยาลัยทักษิณ กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 29 ประจำปี 2562 ภายใต้หัวข้อ: วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Research and Innovtion for Sustainability Development) ในระหว่างวันที่ 9-10 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมหรรษา เจบี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

ประชาสัมพันธ์เพื่อให้คณาจารย์ บุคลากร นักวิจัย และนิสิต นักศึกษาในหน่วยงาน รวมทั้งผู้ที่สนใจได้รับทราบ และเข้าร่วมโครงการฯ สามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://rms.rdi.tsu.ac.th:82/TSUCON-29/

ติดตามสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 074-609600 ต่อ 7254 มือถือ 081-5407304, 086-4815005เอกสารประกอบข่าว
  > บันทึก

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next