ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
การประปานครหลวง ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2562
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on events > การประปานครหลวง ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2562

วันที่ : 24 มกราคม 2562
โดย : การประปานครหลวง

ด้วยการประปานครหลวง ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยที่เสนอขอรับการสนับสนุนทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2562 ในกรอบวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม แบบบูรณาการ สอดคล้องกับการขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์การบริหารและแนวทางปฏิบัติ

ขอเชิญผู้สนใจส่งข้อเสนอโครงการตามแบบ จำนวน 6 ชุด พร้อมซีดี 2 แผ่น ส่งมายัง สวนพ. ภายในวันที่  21 กุมภาพันธ์ 2562 (กำหนดส่งแหล่งทุน- 28 กุมภาพันธ์ 2562  )

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มข้อเสนอการวิจัยได้ที่ https://m-wit.mwa.co.th/more_news.php?cid=38 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่คุณพนิดา สุวรรณนทีรักษ์  โทร. 02-470-9654  Email : panida.suw@mail.kmutt.ac.th
                                        กองนวัตกรรมและพัฒนา สถาบันพัฒนาวิชาการประปา โทร.02-504-0123 ต่อ 1671-1675เอกสารประกอบข่าว
  > เอกสาร
  > เอกสาร
  > กรอบงานวิจัย
  > แบบเสนอโครงการ
  > งบ

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next