ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรม "หลักสูตร หลักการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (Life Cycle Assessment : LCA)"
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on events > ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรม "หลักสูตร หลักการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (Life Cycle Assessment : LCA)"

วันที่ : 29 มกราคม 2562
โดย : สถาบันวิทยาการ สวทช.


สถาบันวิทยาการ สวทช. กำหนดจัดฝึกอบรม "หลักสูตร หลักการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (Life Cycle Assessment : LCA)" ระหว่างวันที่ 20-22 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ อัตราค่าลงทะเบียน 12,000 บาท/หลักสูตร

ขอเชิญท่านหรือบุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรมในหลักสูตรดังกล่าว ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น สามารถพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.nstdaacademy.com/CFO

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่สถาบันวิทยาการ สวทช. โทร.  0 2644 8150 ต่อ 81895 (คุณบรรยงก์), 81904 (คุณสุรีย์)เอกสารประกอบข่าว
  > เอกสาร
  > poster
  > poster2

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next