ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on events > ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

วันที่ : 06 กุมภาพันธ์ 2562
โดย : สถาบันพัฒนาการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (สพสว.)

ด้วยสถาบันพัฒนาการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (สพสว.) สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้จัดการอบรม ผู้ขอรับใบอนุญาตใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ขึ้นระหว่างวันที่ 7 – 8 มีนาคม 2562 ณ ห้องเจ้าพระยาบอลรูม ชั้น 2 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร เพื่อให้บุคลากรวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ของประเทศไทย มีใบอนุญาตใช้สัตว์ ตามพระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2558 และผู้ที่ได้ยื่นขอรับใบอนุญาตใช้สัตว์ฯไว้ แต่ยังไม่ผ่านการอบรมฯ ได้เข้าร่วมการอบรม
 
คุณสมบัติผู้เข้าร่วม
1. เป็นผู้ปฏิบัติงานกับสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ในฐานะนักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ ผู้สอน
2. เป็นผู้เสนอโครงการขอใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
3. เป็นผู้ควบคุมการเลี้ยงสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
4. เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่สัตวแพทย์ประจำสถานที่ดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
5. เป็นผู้กำกับดูแลสถานที่ดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
6. เป็นบุคคลที่สามารถเข้าร่วมการอบรมได้ตลอดหลักสูตร
7. เป็นผู้ขอรับใบอนุญาตใช้สัตว์ตามบทเฉพาะกาลของพระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ.2558
8. เป็นบุคคลที่หน่วยงานต้นสังกัดเห็นชอบให้เข้าร่วมการอบรม

สามารถสมัครเข้าร่วมการอบรมได้ที่ http://labanimals.net/index.php/component/content/article/8-onsra/301-animaluse-27-2-62.html

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : สิญจนา  มาบุญลือ  โทร 02-470-9623 email : ethics@kmutt.ac.thเอกสารประกอบข่าว
  > poster
  > โครงการ
  > กำหนดการ

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next