ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ขอประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการด้านการศึกษารูปแบบใหม่ ครั้งที่ 1
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on events > ขอประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการด้านการศึกษารูปแบบใหม่ ครั้งที่ 1

วันที่ : 08 กุมภาพันธ์ 2562
โดย : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ด้วย สถานศึกษาค้นคว้ารการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและภาษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้กำหนดจัด "งานประชุมวิชาการระดับชาติด้านการจัดการศึกษารูปแบบใหม่ ครั้งที่ 1 (The 1 st New Education Paradigms Conference : NEPCon)" ระหว่างวันที่ 4-5 เมษายน 2562 เวลา 08.00-17.00 น.  ณ  โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 

จึงขอเชิญประชาสัมพันธ์งานประชุมฯ ดังกล่าวแก่ผู้สนใจ สามารถติดตามข้อมูลและลงทะเบียนเข้าร่วมงานฯ ได้ที่ http://surawiwats.sut.ac.th/nepcon2019 

สอบถามเพิ่มเติม
044 225 241-6เอกสารประกอบข่าว
  > เอกสาร
  > poster

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next