ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on events > ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4

วันที่ : 08 กุมภาพันธ์ 2562
โดย : มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี กำหนดจัดประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 4 (The 4th KRU National Academic Conference) “ยุทธศาสตร์ใหม่กับการวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบาย” ในวันที่ 6 กันยายน 2562 ณ อาคารบริการวิชาการและบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

ขอเชิญอาจารย์นักวิจัยนักวิชาการและนักศึกษา ลงทะเบียนเข้าร่วมงานและส่งบทความเข้าร่วมโดยลงทะเบียนในระบบออนไลน์ได้ที่ http://rdi.kru.ac.th/th/ เปิดรับสมัครงานตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 16 มิถุนายน 2562


เอกสารประกอบข่าว
  > เอกสาร
  > poster

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next