ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) รุ่นที่ 1
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on events > มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) รุ่นที่ 1

วันที่ : 11 กุมภาพันธ์ 2562
โดย : มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จัดโครงการฝึกอบรม สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 11-15 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุม 35201 ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 60 ปี (อาคาร 35) มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ และเรียนรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับการวิจัย เพื่อการพัฒนาประเทศ สามารถจัดทำข้อเสนอการวิจัยได้ และเพื่อบูรณาการเครือข่ายนักวิจัย จากหน่วยราชการ องค์การวิจัยต่าง ๆ ให้เข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป 

ทั้งนี้สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมได้ผ่านทางอีเมลล์  researchrbru@gmail.com หรือทางเว็บไซต์ https://sites.google.com/view/chicken-rbru เพียงช่องทางใดช่องทางหนึ่ง ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 19 เมษายน 2562 

รายละเอียดเพิ่มเติม
https://sites.google.com/view/chicken-rbruเอกสารประกอบข่าว
  > โครงการ

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next