ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ขอเรียนเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ (การจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 เรื่อง "ก้าวล้ำนวัตกรรมและดิจิทัลเพื่อสังคมสุขภาพ")
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on events > ขอเรียนเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ (การจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 เรื่อง "ก้าวล้ำนวัตกรรมและดิจิทัลเพื่อสังคมสุขภาพ")

วันที่ : 13 กุมภาพันธ์ 2562
โดย : มหาวิทยาลัยคริสเตียน

มหาวิทยาลัยคริสเตียน ร่วมกับมหาวิทยาลัยสยาม มหาวิทยาลัยธนบุรี วิทยาลัยแสงธรรม และวิทยาลัยทองสุข ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 เรื่อง "ก้าวล้ำนวัตกรรมวิจัยและดิจิทัลเพื่อสังคมสุขภาพ" ในวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุม 1-204 อาคารบริหารมหาวิทยาลัยคริสเตียน จังหวัดนครปฐม 

ส่งผลงานได้ที่ acaderegis@christian.ac.th ภายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2562

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อาจารย์วรรณดี  สุทธิศักดิ์ โทรศัพท์มือถือ 083-030-8828 หรือหมายเลขโทรศัพท์ 034-388-555 ต่อ 1340


เอกสารประกอบข่าว
  > เอกสาร

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next