ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
การเปิดรับบทความการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 7 (ASTC 2019)
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on events > การเปิดรับบทความการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 7 (ASTC 2019)

วันที่ : 13 กุมภาพันธ์ 2562
โดย : มหาวิทยาลัยรังสิต

มหาวิทยาลัยรังสิต เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์การเปิดรับบทความการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 7 (ASTC 2019 : The 7th Academic Science and Technology Conference 2019) หัวข้อ “บูรณาการวิจัย และนวัตกรรมเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ” ในวันที่ 7 มิถุนายน 2562 เวลา 08.00-17.00 น. ณ มหาวิทยาลัยรังสิต 

ผู้สนใจสามารถส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 มีนาคม 2562 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2997 2222 ต่อ 1412 หรือที่ http://www.ascconference.comเอกสารประกอบข่าว
  > poster
  > เอกสาร

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next