ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ขอเชิญส่งผลงานและเข้าร่วมประชุมวิชาการ”เครือข่ายนวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ ๒๐๑๙”
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on events > ขอเชิญส่งผลงานและเข้าร่วมประชุมวิชาการ”เครือข่ายนวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ ๒๐๑๙”

วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2562
โดย : มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครรินทร์

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครรินทร์ ร่วม มหาวิทยาลัยในเครือข่ายทางธุรกิจ และ เศรษฐศาสตร์ ๕ สถาบันและมหาวิทยาลัยในประเทศมาเลเซียและอินโดนีเซีย ได้กำหนดจัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่๑ ประจำปี ๒๕๖๒ เรื่อง “เครือข่ายนวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ ๒๐๑๙” ในระหว่าง วันที่ ๑๖ – ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ  มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครรินทร์ เพื่อเป็นเวทีนำเสนอผลงานวิจัยวิชาการผลงานวิชาการในระดับนานาชาติ ในการเผยแพร่ ความก้าวหน้าทาวิชาการของนักวิชาการนักวิจัยคณาจารย์นักศึกษาทั้งในและต่างประเทศ

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครรินทร์ ร่วม มหาวิทยาลัยในเครือข่ายความร่วมมือ ขอเชิญ คราจารย์ บุคลากร นักวิจัย นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา ผู้ที่สนในใจ ร่วมส่งผลงานและเข้าร่มประชุมวิชาการ “เครือข่ายนวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ ๒๐๑๙” สามารถดูรายละเอียดได้ที่  http://conference.pnu.ac.th/


เอกสารประกอบข่าว
  > เอกสาร

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next