ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ขอเชิญส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ RERU ICET III
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on events > ขอเชิญส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ RERU ICET III

วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2562
โดย : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ขอเชิญส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ
"The 3rd Roi Et Rajabhat University National and International Conference on Education and Technology Research (RERU ICET III) : Innovative Local Development"

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด กำหนดจัดการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ The 3rd Roi Et Rajabhat University National and International Conference on Education and Technology Research  (RERU ICET III)  ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2561  
ณ ห้องประชุม 60 พรรษา มหาวิทยาลัยวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด, จังหวัดร้อยเอ็ด

Deadline submission: รอบที่ 1, 31 มีนาคม 2562 / รอบที่ 2 31 พฤษภาคม 2562

สามารถดูรายละเอียดได้ที่  
http://reru-icet3.reru.ac.th/index.php


เอกสารประกอบข่าว
  > โครงการ

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next