ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ขอเชิญส่งบทความวิชาการหรือบทความวิจัย ประชุมวิชาการระดับชาติเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรมครั้งที่ 5 (NCITE 2019)
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on events > ขอเชิญส่งบทความวิชาการหรือบทความวิจัย ประชุมวิชาการระดับชาติเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรมครั้งที่ 5 (NCITE 2019)

วันที่ : 20 กุมภาพันธ์ 2562
โดย : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ขอเชิญส่งบทความวิชาการ หรือ บทความวิจัย (Call for Papers) การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และวิศวกรรม ครั้งที่ 5
NCITE 2019 : The 5^th Nation Conference on Industrial Technology and Engineering.
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเปลี่ยนโลก
” Disruptive Industrial Technologies ”

โดยคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ในวันที่ 15 – 16 กรกฎาคม 2562
ณ โรงแรมรีเจ้น, จังหวัดอุบลราชธานี

เปิดรับบทความแล้วตั้งแต่บัดนี้ถึง 10 เมษายน 2562 ผ่านระบบ easychair

1) ดาวน์โหลดเทมเพลตได้ที่ https://goo.gl/pGRgHg
2) ส่งบทความผ่านระบบ easychair ได้ที่ https://easychair.org/conferences/?conf=ncite2019

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ m.me/NCITE.UBRU
https://www.facebook.com/NCITE.UBRU/

ผู้ประสานงานติดต่อ คุณกติยาภรณ์ ทองแก้ว e-mail : katiyaporn.t@ubru.ac.th โทรศัพท์ 099-0733323


เอกสารประกอบข่าว
  > เอกสาร
  > poster

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next