ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ขอเชิญเข้าร่วมงาน และนำเสนอผลงานทางวิชาการในการประชุมสัมมนางานวิจัยจิตพฤติกรรมศาสตร์ด้านระบบพฤติกรรมไทย
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on events > ขอเชิญเข้าร่วมงาน และนำเสนอผลงานทางวิชาการในการประชุมสัมมนางานวิจัยจิตพฤติกรรมศาสตร์ด้านระบบพฤติกรรมไทย

วันที่ : 20 กุมภาพันธ์ 2562
โดย : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ขอเชิญเข้าร่วมงาน และนำเสนอผลงานทางวิชาการในการประชุมสัมมนางานวิจัยจิตพฤติกรรมศาสตร์ด้านระบบพฤติกรรมไทย ภายใต้ เรื่อง "พลังจริยธรรมนำแก้วิกฤตชาติ"

การประชุมสัมมนางานวิจัยจิตพฤติกรรมศาสตร์ด้านระบบพฤติกรรมไทย ภายใต้ เรื่อง “พลังจริยธรรมนำแก้วิกฤตชาติ”
ระหว่างวันที่ 13-14 มิถุนายน 2562 ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ

สำหรับผู้นำเสนอผลงาน ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 14 ก.พ. 2562 ถึงวันที่ 31 มี.ค. 2562 
สำหรับผู้เข้าร่วมงาน ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 2562 ถึงวันที่ 31 พ.ค. 2562

สามารถดูรายละเอียดได้ที่  https://ctbs.nrct.go.th/seminar/

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ระบบพฤติกรรมไทย กองนโยบายและแผนการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โทร. 02 561 2445 ต่อ 313, 314เอกสารประกอบข่าว
  > โครงการ

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next