ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
การเสนอโครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านการเกษตรและความมั่นคงอาหารภายใต้กรอบเอเปค ประจำปี 2562
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on events > การเสนอโครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านการเกษตรและความมั่นคงอาหารภายใต้กรอบเอเปค ประจำปี 2562

วันที่ : 26 กุมภาพันธ์ 2562
โดย : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ในฐานะผู้ประสานงานหลักของคณะทำงานความร่วมมือทางวิชาการด้านการเกษตร ประกาศเสนอโครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านการเกษตรและความมั่นคงทางอาหารภายใต้กรอบเอเปค (Asia-Pacific Economic Cooperation: APEC) ประจำปี 2562 (เช่น การจัดประชุมหารือ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น)

ขอเชิญหน่วยงานจัดทำข้อเสนอโครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านการเกษตรและความมั่นคงทางอาหารภายใต้กรอบเอเปค (Asia-Pacific Economic Cooperation: APEC) ประจำปี 2562 ขอได้โปรดจัดส่งให้ สศก. โดยรอบที่ 1 ภายในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ และรอบที่ 2 ภายในวันที่ 20 มิถุนายน 2562

สามารถดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  https://www.apec.org/projects/applying-for-funds.aspx


เอกสารประกอบข่าว
  > เอกสาร

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next