ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) รุ่นที่ 7
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on events > ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) รุ่นที่ 7

วันที่ : 26 กุมภาพันธ์ 2562
โดย : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

โครงการฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) รุ่นที่ 7 ระหว่างวันที่ 27-31 พฤษภาคม 2562 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

อ่านรายละเอียดได้ที่ https://sites.google.com/view/scipsrunrct2019/หนาแรก

กำหนดสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 1 พฤษภาคม 2562

สอบถามรายละเอียดได้ที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
(คุณสุกัญญา สมุทรเขตร์และคุณวิศรุต  รัตนโชติ) โทรศัพท์ : 0-5526-7054 เว็บไซต์  :  http://science.psru.ac.thเอกสารประกอบข่าว
  > โครงการ

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next