ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ขอประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 11 และการประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on events > ขอประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 11 และการประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10

วันที่ : 26 กุมภาพันธ์ 2562
โดย : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนากำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลครั้งที่ 11 และการประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลครั้งที่ 10 เพื่อเป็นเวทีเผยแพร่แลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์การพัฒนาผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมรวมถึงสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณาจารย์นักวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และบุคลากรของหน่วยงานภายในและภายนอกเครือข่าย มีกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 24-26 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเชียงใหม่

ขอเชิญอาจารย์นักวิชาการนักวิจัยนิสิตนักศึกษาผู้สนใจส่งบทความ ผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเข้าร่วมนำเสนอในงานประชุมวิชาการโดยลงทะเบียนส่งบทความและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://rmutcon2019.rmutl.ac.th/


เอกสารประกอบข่าว
  > บันทึก
  > poster
  > poster

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next