ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ UTCC Academic Day ครั้งที่ 3
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on events > ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ UTCC Academic Day ครั้งที่ 3

วันที่ : 26 กุมภาพันธ์ 2562
โดย : มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ขอเชิญนิสิต นักศึกษา อาจารย์ และผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย/วิชาการ ในการประชุมวิชาการระดับชาติ UTCC Academic Day ครั้งที่ 3 ในวันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562 อาคาร 24 ชั้น 8 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

Deadline submission: 30 เมษายน 2562 

สามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://utcc2.utcc.ac.th/academicday2019/index.php?เอกสารประกอบข่าว
  > เอกสาร
  > poster

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next