ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ขอเรียนเชิญนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมเชิงวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 7 (งานวิชาการรับใช้สังคม)
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on events > ขอเรียนเชิญนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมเชิงวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 7 (งานวิชาการรับใช้สังคม)

วันที่ : 26 กุมภาพันธ์ 2562
โดย : มหาวิทยาหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

มหาวิทยาลัยหัวเฉลิมพระเกียรติ กำหนดจัดการประชุมเชิงวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 7 "งานวิชาการรับใช้สังคม" ในวันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.00 – 16.30 น.
ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

ส่งบทความบัดนี้จนถึงวันที่ 15 เมษายน 2562
 
รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้ที่ https://hcuconf.hcu.ac.th/conf2019/


เอกสารประกอบข่าว
  > เอกสาร
  > poster

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next