ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
การให้ทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on events > การให้ทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

วันที่ : 13 มีนาคม 2562
โดย : สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร

สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ประกาศให้ทุนอุดหนุนการวิจัยทางการศึกษา แก่นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจ เป็นจำนวน 5 ทุน ทุนละ 50,000 บาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมการทำวิจัยทางการศึกษาและนำผลการวิจัยมาเป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานคร


ดาวน์โหลดใบสมัครและติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.bangkok.go.th/bangkokeducation

ขอเชิญผู้สนใจส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเอง ส่งมายัง สวนพ. ภายในวันที่ 22 มีนาคม 2562 (กำหนดส่งแหล่งทุน- 29 มีนาคม 2562)


เอกสารประกอบข่าว
  > เอกสาร

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next