ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับบริการสำรวจข้อมูล
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on events > ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับบริการสำรวจข้อมูล

วันที่ : 19 มีนาคม 2562
โดย : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ด้วยงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ขอประชาสัมพันธ์การรับบริการสำรวจข้อมูลให้กับผู้ที่สนใจใช้บริการ

ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถกรอกแบบฟอร์มขอรับรับบริการสำรวจข้อมูลตามเอกสาร ไปที่อีเมล hr.srdi@yru.ac.th
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุณนูรุลฮูดา สิเดะ หมายเลขโทรศัพท์ 073-299699 ต่อ 31000


เอกสารประกอบข่าว
  > เอกสาร

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next