ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ขอเชิญร่วมงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on events > มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ขอเชิญร่วมงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4

วันที่ : 01 เมษายน 2562
โดย : มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2562
"นวัตกรรมการจัดการ: สังคมสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน"

วันจัดงาน วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 
เวลา 08.00-17.00 น. 
ณ ห้องราชนครินทร์ ชั้น 5 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
 
Deadline submission: 19 เมษายน 2562 

#ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทรศัพท์ 02-909-3021 
Page Facebook: cimvruthailand

ดาวน์โหลดใบสมัคร ได้ที่. 
https://drive.google.com/file/d/1ClXycU8nZtmvfI3neas45q2qHMGdUdoy/view?usp=sharing

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มบทความวิจัย ได้ที่. 
https://drive.google.com/file/d/138E8mMLEOgbBcQAlj_7ZFISEiDyfGXrO/view

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มบทความวิชาการ ได้ที่.
https://drive.google.com/open?id=1H-4nsZyZwQgrBrVaxJAVx0lZmVd6ByrY


เอกสารประกอบข่าว
  > โครงการ
  > poster

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next