ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ขอเรียนเชิญร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ (The 1 RMUTT Food Innovation and Smart Farm International Conference)
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on events > ขอเรียนเชิญร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ (The 1 RMUTT Food Innovation and Smart Farm International Conference)

วันที่ : 01 เมษายน 2562
โดย : Rajamangala University of Technology Thanyaburi, Thailand

The 1st FISF 2019 conference will be held in Pathumthani (Rajamangala University of Technology Thanyaburi), Thailand on July 5-6, 2019.The theme of this year’s conference is “Food Innovation and Smart Farm”.

1. Food processing, Food engineering, Food packaging, and Smart farm
2. Food microbiology, Food safety, Food chemistry, and Biotechnology
3. Functional foods and nutrition
4. Nutraceuticals and herb products

The conference aims at facilitating the exchange of research ideas, stimulating collaboration and promoting young researchers. We also aim to bring all researchers, experts, scholars and practitioners together to discuss and exchange research achievement and ideas on the topic of research and practice.

Call for Papers (www.fisf.rmutt.ac.th)


เอกสารประกอบข่าว
  > เอกสาร
  > poster

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next