ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ประชาสัมพันธ์การจัดการประชุมทางวิชาการ"ม.มหาสารคามวิจัยครั้งที่ 15
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on events > ประชาสัมพันธ์การจัดการประชุมทางวิชาการ"ม.มหาสารคามวิจัยครั้งที่ 15

วันที่ : 01 เมษายน 2562
โดย : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

มหาวิทยาลัยมหาสารคามจะดำเนินการจัดงานประชุมวิชาการ “มหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ ๑๕”(The 15 th Mahasarakham University Research Conference)ในหัวข้อ “๕๑ ปี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้มีปัญญาพึงเป็นอยู่ เพื่อมหาชน” (51  years Mahsarakham University: Public Devotion is a virtue of the learned) ระหว่างวันที่ ๕-๖ กันยายน ๒๕๖๒ ณ โรงแรมตักศิลา จังหวัดมหาสารคาม เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์กับผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการวิจัย ทั้งยังเปิดโอกาสให้นิสิต บุคลากร อาจารย์และนักวิจัยได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์กับผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการวิจัยจากหลากหลาย ตลอดจนพัฒนาความรู้ทางวิชาการให้เป็นที่ยอมรับแก่สากล

มหาวิทยาลัยมหาสารคามขอเชิญชวนให้อาจารย์ นักวิจัย และนิสิตระดับบัญฑิตศึกษาและบุคคลทั่วไป เข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย ซึ่งสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://research.msu.ac.th/mrc15/
 
เปิดรับผลงานวิจัย 6 มีนาคม 2562 - 19 เมษายน 2562เอกสารประกอบข่าว
  > เอกสาร

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next