ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดุมศึกษา ครั้งที่ 11
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on events > ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดุมศึกษา ครั้งที่ 11

วันที่ : 02 เมษายน 2562
โดย : ปขมท.

ที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) ร่วมกับสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และเครือข่ายวิจัยและนวัตกรรม ปขมท. ได้จัดประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 11 "ทองกวาววิชาการ 62 : ส่งเสริมงานวิจัย พัฒนางาน พัฒนาองค์กร" ระหว่างวันที่ 20-21 มิถุนายน 2562 ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่ www.council-uast.com ภายใน 30 เมษายน 2562 สำหรับผู้นำเสนอผลงาน และภายใน 15 พฤษภาคม 2562 สำหรับผู้ไม่นำเสนอผลงาน


เอกสารประกอบข่าว
  > โครงการ

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next