ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
เปลี่ยนแปลงสถานที่จัดและขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการระดับชาติศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 6 "Innovative Research and Education beyond the Future"
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on events > เปลี่ยนแปลงสถานที่จัดและขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการระดับชาติศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 6 "Innovative Research and Education beyond the Future"

วันที่ : 03 เมษายน 2562
โดย : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ตามที่ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 6 "Innovative Research and Education beyound the Future" นั้น ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดโครงการประชุมวิชาการดังกล่าวจากเดิม ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เป็นโรงแรมหรรษา เจบี หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 18 - 19 กรกฎาคม 2562 

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมและลงทะเบียนเพื่อนำเสนอผลงานวิชาการและเข้าร่วมการประชุมได้ทางเว็บไซต์ http://edu.psu.ac.th/erc2019 หรือโทร. 086-4892968


เอกสารประกอบข่าว
  > บันทึก
  > poster

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next